C C FORTRAN-IV VERSION OF 99 BOTTLES OF BEER C DAVE PITTS, DPITTS AT COZX.COM C DO 30 J = 1, 98 I = 100 - J WRITE (6,100) I, I WRITE (6,110) I = I - 1 IF (I .GE. 2) GO TO 20 WRITE (6,125) I GO TO 30 20 WRITE (6,120) I 30 CONTINUE I = 1 WRITE (6,105) I, I WRITE (6,110) WRITE (6,130) CALL EXIT C 100 FORMAT (1H0,I2,30H BOTTLES OF BEER ON THE WALL, 1,I2,16H BOTTLES OF BEER) 105 FORMAT (1H0,I2,29H BOTTLE OF BEER ON THE WALL, 1,I2,15H BOTTLE OF BEER) 110 FORMAT (33H TAKE ONE DOWN AND PASS IT AROUND) 120 FORMAT (1H ,I2,17H BOTTLES OF BEER.) 125 FORMAT (1H ,I2,16H BOTTLE OF BEER.) 130 FORMAT (20H NO BOTTLES OF BEER.) END